Proti nesmiselni in nestrokovni prepovedi rib in domačih ljubljenčkov

Proti nesmiselni in nestrokovni prepovedi rib in domačih ljubljenčkov

Nesmiselno, nestrokovno, nezakonito

Glede na trenutno dogajanje v tujini in tudi pri nas, ko se pripravljajo nestrokovni in nesmiselni seznami prepovedanih vrst rib, smo skupaj z našimi poslovnimi partnerji (Glaser GmbH) pripravili dokumentacijo, pravno podlago, ki dokazuje, da so take prepovedi tako nesmiselne in nestrokovne, kot tudi nezakonite.

V nadaljevanju posredujemo besedilo in mnenje glede tega, ki ga je pripravil prof. dr. dr. Tade M. Spranger z Univerze v Bonnu.

Besedilo posredujemo nespremenjeno v obliki, v kateri smo ga prejeli od naših poslovnih partnerjev v nemškem in angleškem jeziku.

Slovenski prevod, ki ga posredujemo samo za orientacijo, pa je nastal s pomočjo strojnega prevajanja, zato je lahko na mestih nepopoln in ga zato nikakor ne posredujemo kot verodostojen in strokovni prevod omenjenih besedil!*


SLO*

Ocena s politično eksplozivno močjo:
ZZF objavlja mnenje o pozitivnem seznamu

ZZF je danes objavil mnenje, ki ga je naročil, "Pravno mnenje o dopustnosti uvedbe nacionalnega pozitivnega seznama za hišne ljubljenčke." Mnenje, ki ga je pripravil prof. dr. dr. Tade M. Spranger z Univerze v Bonnu, nedvoumno dokazuje: Pozitiven seznam za hišne ljubljenčke bi bil nezakonit in bi kršil mednarodno pravo, pravo EU in ustavo.

Mnenje je dostopno na spletni strani tierwohl-statt-heimtierverbot.de v nemškem in angleškem jeziku.

Tukaj lahko preberete mnenje o pozitivnem seznamu.

Prof. Spranger v svojem 167-stranskem mnenju razlaga, da so strožji ukrepi za zaščito živali načeloma dovoljeni, vendar nacionalni pozitivni seznam pomeni kršitev veljavnega mednarodnega prava. Uvedba takega seznama bi bila v nasprotju tudi z evropskim pravom, med drugim z načelom prostega pretoka blaga. Pozitiven seznam bi prav tako kršil temeljne pravice, kot so svoboda poklica in splošna pravica do osebnosti. Takšni posegi niso skladni z načelom sorazmernosti.

Glede na trenutno vse glasnejše glasove o uvedbi pozitivnih seznamov ali političnih dogajanjih, kot je v Španiji, je mnenje pomembno za nemško, evropsko in mednarodno industrijo hišnih ljubljenčkov.

Več informacij najdete tukaj:
https://www.zzf.de/positionen/tierwohl-statt-heimtierverbot

PDF DOKUMENT - MNENJE - slovenski jezik

Proti prepovedi rib in domačih ljubljenčkov - fishbox

DE

Einschätzung mit politischer Sprengkraft:

ZZF veröffentlicht Gutachten zur Positivliste


Der ZZF hat heute die von ihm beauftragte „Gutachterliche Stellungnahme zur rechtlichen Zulässigkeit der Einführung einer nationalen Positivliste für Heimtiere" veröffentlicht. Das von Prof. Dr. Dr. Tade M. Spranger von der Universität Bonn erstellte Gutachten belegt unmissverständlich: Eine Positivliste für Heimtiere wäre rechtswidrig und würde gegen Völkerrecht, EU-Recht und Grundgesetz verstoßen.

Das Gutachten ist auf der Webseite tierwohl-statt-heimtierverbot.de auf Deutsch und Englisch frei verfügbar.

Lesen Sie hier das Gutachten zur Positivliste

Prof. Spranger legt in seinem Gutachten auf 167 Seiten dar, dass zwar strengere Maßnahmen zum Schutz von Tieren grundsätzlich zulässig seien, aber eine nationale Positivliste einen Verstoß gegen geltendes Völkerrecht bedeute. Ihre Einführung stelle außerdem im EU-Recht unter anderem einen Verstoß gegen die Warenverkehrsfreiheit dar. Eine Positivliste verletze zudem Grundrechte wie die Berufsfreiheit sowie das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Derartige Eingriffe seien nicht mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu vereinbaren.

Angesichts der aktuell lauter werdenden Stimmen zur Einführung von Positivlisten oder politischen Entwicklungen wie in Spanien ist das Gutachten von großer Bedeutung für die deutsche, europäische und internationale Heimtierbranche.
Mehr Informationen finden Sie hier:
Das Gutachten finden Sie zusätzlich anbei in deutscher und englischer Sprache
PDF DOKUMENT - MNENJE - nemški jezik

EN

Assessment with political explosive power:

ZZF publishes expert opinion on positive list


Today, the ZZF published its commissioned "Expert Opinion on the Legal Admissibility of the Introduction of a National Positive List for Pets". The expert opinion, prepared by Prof. Dr. Dr. Tade M. Spranger of the University of Bonn, unequivocally proves that a positive list for pets would be illegal and would violate international law, EU law and the German constitution.

The expert opinion is freely available in German and English on the website tierwohl-statt-heimtierverbot.de.

Read here the expert opinion to the positive list

Prof. Spranger states in his 167-page report that although stricter measures for the protection of animals are permissible in principle, a national positive list would be a violation of international law. Moreover, the introduction of such a list in EU law would be a violation of the free movement of goods, among other things. A positive list also violates fundamental rights such as freedom of occupation and the general right of personality. Such interventions are not compatible with the principle of proportionality.

In view of the currently louder voices on the introduction of positive lists or political developments such as in Spain, the expert opinion is of great importance for the German, European and international pet industry.

More information can be found here:
https://www.zzf.de/positionen/tierwohl-statt-heimtierverbot


You will also find the expert opinion attached in German and English
PDF DOKUMENT - MNENJE - angleški jezik


Proti prepovedi domačih živali - fishbox

Posebna ponudba

Ugodnješi ali izpostavljeni artikli
Top ponudba!
Original Stendker Granulate - fishbox
Original Stendker Granulate, za diskuse
Cena
Od €14.39
Top ponudba!
Kobaltosan - fishbox
Kobaltosan
Cena
Od €3.79
Top ponudba!
Aquacid - fishbox
Aquacid - fishbox
Aquacid
Cena
Od €3.79
Top ponudba!
Antychlor - fishbox
Antychlor
Cena
Od €3.79
Top ponudba!
Aktivchlor - fishbox
Aktivchlor
Cena
Od €3.79
Top ponudba!
All in One! Elixier - fishbox
All in One! Elixier - fishbox
All in One! Elixier
Cena
Od €15.37
Top ponudba!
Golden-Gate, Golden-Art Artemia - fishbox
Golden-Gate Solinski Rakci (Artemia) - fishbox
Golden-Gate, Golden-Art Solinski rakci (Artemia)
Akcijska cena
€3.96
Cena
€4.95

Novosti v naši ponudbi

Rdeče Borovo lubje
Rdeče Borovo lubje
Cena
€15.87
Nymphoides cristata Flipper
Nymphoides cristata Flipper
Nymphoides cristata Flipper
Cena
€6.95
Barbus assimilis (filamentosus)
Barbus assimilis (filamentosus)
Barbus assimilis (filamentosus)
Cena
€7.87
Aequidens(Laetacara) curviceps
Aequidens(Laetacara) curviceps
Aequidens(Laetacara) curviceps
Cena
€9.87
Ctenolucius hujeta
Ctenolucius hujeta
Ctenolucius hujeta
Cena
€18.87
Betta KOI
Betta KOI
Betta KOI
Cena
€29.87