SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji fishbox spletne trgovine so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Spletno trgovino fishbox upravlja podjetje ABC ribe d.o.o.

Cene izdelkov
Uporaba spletne trgovine fishbox je mogoče 24 ur na dan in vse dni v letu. Naročanje poteka v slovenskem jeziku. Navedene cene so v evrih (€) in vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV). Cene veljajo do trenutka naročila. V izjemnih primerih, ko se cena med naročilom in obdelavo naročila spremeni, ima kupec pravico odstopiti od naročila.

Vračilo blaga
Potrošnik (vsaka fizična oseba, ki kupi artikel za namene, ki ne predstavljajo pridobitne dejavnosti) ima pravico do vračila blaga v štirinajstih (14) dneh od prevzema artiklov, pri čemer mu ni treba navesti razlogov za odstop. V tem roku mora potrošnik odstop od pogodbe poslati v pisni obliki na naslov podjetja ABC ribe d.o.o. oziroma preko elektronske pošte na info@fishbox.si

Blago mora biti vrnjeno v originalni embalaži, nepoškodovano, v nezmanjšani količini, razen če je izdelek uničen, poškodovan ali izgubljen oziroma se je kakovost ali količina poslabšala zaradi razlogov, za katere potrošnik ni kriv. Uporaba, ki presega ogled oziroma preizkus, ki je nujno potreben, pomeni ukinitev pravice do odstopa od pogodbe, s čimer podjetje tudi ni dolžna sprejeti vračila blaga.

Rok tridesetih (30) dni za vračilo blaga začne teči od obvestitve o odstopu od pogodbe. Potrošnik lahko blago vrne osebno na sedežu trgovine ali po pošti, pri čemer stroške pošiljanja nosi potrošnik. Če potrošnik blago pošilja, mora poskrbeti za primerno zaščito izdelka.

Potrošnik nima pravice odstopa od pogodbe, katere predmet je prilagojen osebnim potrebam potrošnika (npr. akvariji posebnih dimenzij, izdelanih po meri), je naročen po prednaročilu oziroma zaradi same narave artikla, ki ni primerna za vrnitev (žive rastline, ribe, izdelki z izredno kratkim rokom trajanja, itd.)

Potrošnik je ob prevzemu dolžan blago preveriti in morebitne nepravilnosti ali poškodbe takoj sporočiti dostavljalcu ali (ob osebnem prevzemu) pismeno podjetju, nato pa se s podjetjem dogovori za zamenjavo blaga ali vračilo kupnine.

Podjetje blaga ni dolžno sprejeti, če je blago izvengarancijsko uničeno, pokvarjeno, (delno) izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala. Priložena mora biti kopija originalnega računa. Izvengarancijska vrnitev prejetega blaga podjetju v petnajstih (15) dneh po prejemu se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Kupec je dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri in zaradi vrnitve predmeta nakupa.

Spletna trgovina fishbox potrošniku omogoča zamenjavo za drug artikel ali vrnitev kupnine v 15 dneh na transakcijski račun potrošnika.

Garancija
Izdelki v spletni trgovini fishbox imajo garancijo, v kolikor je to navedeno v opisu izdelka. Garancija velja ob predložitvi računa ali garancijskega lista (če je le ta priložen izdelku), pod pogojem, da je izdelek uporabljan v skladu s priloženimi navodili. Dolžina garancijskega obdobja, v katerem je mogoče uveljavljati garancijo, določa garancijski list ali navodila za uporabo. Izdelek, za katerega potrošnik uveljavlja jamstvo za napake, potrošnik na lastne stroške pošlje ali osebno dostavi na sedež podjetja ABC ribe d.o.o.

Podatke o garanciji vsebuje opis izdelka v spletni trgovini. Kadar opis ne vsebuje podatkov o garanciji, je izdelek nima, oziroma je podatek o njej trenutno neznan. V tem primeru, lahko potencialni kupec pred nakupom kontaktira prodajalca.

Za potrošne dele, kot so sijalke, baterije, akumulatorji, varovalke in nekatere elektronske komponente, garancije ni mogoče uveljavljati.


Izdelka pri uveljavljanju garancije ni potrebo poslati v originalni embalaži, priloženi pa morajo biti vsi deli nakupa. Potrošnik ima pravico zahtevati popravilo, zamenjavo izdelka ali vračilo kupnine. V slednjem primeru ima prodajalec pravico zaračunati uporabo izdelka za čas, ko ga je potrošnik imel v lasti. Najemnina znaša zmanjšanje vrednosti izdelka.

Prednaročila
V primeru da izdelka ni na zalogi, ga potrošnik lahko predhodno naroči. Pri predhodnih naročilih izdelka ni mogoč odstop od pogodbe oziroma vračilo izdelka. Dobavni rok v primeru prednaročila znaša 30 dni. Vračilo kupnine, pred potekom dobavnega roka ni možno. V primeru da dobave v roku 30 dni ne bo možno izvesti, je po preteku tega roka potrošnik upravičen do vrnitve kupnine. V kolikor se potrošnik odloči, da bi izdelek vseeno kupil začne 30 dnevi rok za dobavo teči od začetka.

Garancija za žive organizme
Za žive organizme (rastline, ribe, bakterijske kulture, itd.) garantiramo, da so ob prevzemu živi in nepoškodovani. V primeru da vseeno pride do pogina, obstaja možnost dobropisa.

Za uveljavljanje dobropisa pri morebitnem poginu organizmov med transportom je potrošnik dolžan obvestiti podjetje ABC ribe d.o.o., takoj ob prejemu dostavljenega paketa, preko elektronske pošte na naslov info@fishbox.si. Obvestilu je dolžan priložiti fotografijo poginjenega organizma pred odprtjem vrečke (v kolikor je to mogoče) ali takoj po odprtju vrečke. V primeru neupoštevanja zgoraj navedenih pogojev, podjetje ni dolžno odobriti dobropisa.

Dobropis, do katerega je prišlo zaradi pogina organizmov, je mogoče uveljavljati le na nakup novih organizmov in ne na izdelke nežive narave.

Poškodovane pošiljke
Potrošnik je pred prevzemom lomljivih artiklov (npr. akvariji, sijalke. ipd.) dolžan preveriti vsebino pošiljke. V kolikor ob prevzemu opazi fizično poškodbo, manjkajočo vsebino ali znake odprtja, vloži zahtevo za odškodnino pri ponudniku poštnih storitev (Pošta Slovenije, itd.).

V primerih, ko je razlog za poškodbo pošiljke na strani pošiljatelja, ima potrošnik pravico do ponovnega pošiljanja izdelka ali vračila (dela) kupnine.


Odveza odgovornosti
Spletna trgovina fishbox ne odgovarja za pravopisne, cenovne ali tekstovne napake. Pridružujemo si pravico do spremembe cen. Slike artiklov so simbolične in ne zagotavljajo dejanskih lastnosti izdelkov.

Roki dobave in cene artiklov, ki niso na zalogi, so informativne narave in veljajo šele ob potrditvi.

Spletna trgovina fishbox temelji na konceptu kataloške prodaje. Kljub stalnemu ažuriranju se lahko zgodi, da se lastnosti, dobavni roki ali cena spremeni, preden je sprememba objavljena na spletni strani. V primeru spremembe je potrošnik predhodno opozorjen, ter ima pravico do preklica naročila ali spremembe naročila.

Avtorske pravice
Opisi izdelkov, slikovno gradivo in članki so last avtorjev in se jih brez dovoljenja ne sme reproducirati.

Zasebnost
Spletna trgovina fishbox za potrebe poslovanja zbira naslednje podatke:

– ime in priimek
– naslov in kraj bivanja
– naslov elektronske pošte
– kontaktno številko
– ostale podatke, ki jih uporabniki posredujejo v obrazec pri naročilu

Spletna trgovina Fishbox se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovala nepooblaščenim osebam. Za potrebe obdelave podatkov naročila in nemoteno poslovanje se podatki pošiljajo na strežnike v ZDA. Za potrebe dostave se dostavni službi posreduje naslednje podatke: ime in priimek prejemnika, naslov dostave in kontaktna številka.