Abc Ribe

Brotia herculea (Gould, 1846)

€4.85
Nalaganje ocen...
  • Brotia herculea (Gould, 1846) - fishbox

Abc Ribe

Brotia herculea (Gould, 1846)

€4.85
Nalaganje ocen...
  • Opis
  • Galerija
  • Ocene
Sinonimi: Brotia costula herculea, Melania herculea, Melanoides herculea

Poimenovanja:  orjaška brotia(slovensko), Giant tower cap snail (angleško), Riesenturmdeckelschnecke (nemško)
Habitat in domovina: bistri potoki in reke s kamnitim, prodnatim, pešèenim ali muljastim dnom zodpadlim listjem; poreèja rek Ayeyarwaddy, Chindwin,Salween, Chao Praya na Tajskem in Mjanmaru - JV Azija
Optimalni parametri: 
T: 22 - 28 °C
pH: 7,0 – 8,5
Trdota: do 30 °dGH
Velikost: do 10 cm
Prehrana: vsejed – omnivor; fina suha hrana (filtrator), alge, tabletirana hrana, zelenjava, mulj in detritus. V naravi se prehranjujejo z listjem, algami, detritusom in kremenastimi algami ter bioprerastom.
Minimalna priporoèena velikost akvarija: 60 cm za manjšo skupino

Glede oskrbe ni zahtevna, paziti moramo le, da je ne naselimo v na novo postavljen akvarij, saj ima rada nekoliko starejšo podlago, v kateri najde precej hrane. Kljub temu jo moramo redno hraniti.

Razmnoževanje ni problematièno, saj samica 2 - 3 krat letno skoti žive mladièke, ki so v primerjavi z odraslimi živalmi zelo majhni, komaj 1,5-2 milimetra. Kljuènega pomena pri razvoju mladièkov je dobro uležano dno, kjer najdejo dovolj hrane za rast. V preveè "èistih" akvarijih mladièki hitro poginejo. Spolno dozorijo pri 6 centimetrih.