Vračilo blaga

Potrošnik (vsaka fizična oseba, ki kupi artikel za namene, ki ne predstavljajo pridobitne dejavnosti) ima pravico do vračila blaga v štirinajstih (14) dneh od prevzema artiklov, pri čemer mu ni treba navesti razlogov za odstop. V tem roku mora potrošnik odstop od pogodbe poslati v pisni obliki na naslov podjetja ABC ribe d.o.o. oziroma preko elektronske pošte na info@fishbox.si

Blago mora biti vrnjeno v originalni embalaži, nepoškodovano, v nezmanjšani količini, razen če je izdelek uničen, poškodovan ali izgubljen oziroma se je kakovost ali količina poslabšala zaradi razlogov, za katere potrošnik ni kriv. Uporaba, ki presega ogled oziroma preizkus, ki je nujno potreben, pomeni ukinitev pravice do odstopa od pogodbe, s čimer podjetje tudi ni dolžna sprejeti vračila blaga.

Rok tridesetih (30) dni za vračilo blaga začne teči od obvestitve o odstopu od pogodbe. Potrošnik lahko blago vrne osebno na sedežu trgovine ali po pošti, pri čemer stroške pošiljanja nosi potrošnik. Če potrošnik blago pošilja, mora poskrbeti za primerno zaščito izdelka.

Potrošnik nima pravice odstopa od pogodbe, katere predmet je prilagojen osebnim potrebam potrošnika (npr. akvariji posebnih dimenzij, izdelanih po meri), je naročen po prednaročilu oziroma zaradi same narave artikla, ki ni primerna za vrnitev (žive rastline, ribe, izdelki z izredno kratkim rokom trajanja, itd.)

Potrošnik je ob prevzemu dolžan blago preveriti in morebitne nepravilnosti ali poškodbe takoj sporočiti dostavljalcu ali (ob osebnem prevzemu) pismeno podjetju, nato pa se s podjetjem dogovori za zamenjavo blaga ali vračilo kupnine.

Podjetje blaga ni dolžno sprejeti, če je blago izvengarancijsko uničeno, pokvarjeno, (delno) izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala. Priložena mora biti kopija originalnega računa. Izvengarancijska vrnitev prejetega blaga podjetju v petnajstih (15) dneh po prejemu se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Kupec je dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri in zaradi vrnitve predmeta nakupa.

Poškodovane pošiljke
Potrošnik je pred prevzemom lomljivih artiklov (npr. akvariji, sijalke. ipd.) dolžan preveriti vsebino pošiljke. V kolikor ob prevzemu opazi fizično poškodbo, manjkajočo vsebino ali znake odprtja, vloži zahtevo za odškodnino pri ponudniku poštnih storitev (Pošta Slovenije, itd.).

V primerih, ko je razlog za poškodbo pošiljke na strani pošiljatelja, ima potrošnik pravico do ponovnega pošiljanja izdelka ali vračila (dela) kupnine.

Spletna trgovina fishbox potrošniku omogoča zamenjavo za drug artikel ali vrnitev kupnine v 15 dneh na transakcijski račun potrošnika.