Led Sticks navodila za uporabo

Navodila za uporabo in varno ravnanje s svetilom Led Sticks lahko prenesete tudi v pdf dokumentu s spodnje povezave:

Led Sticks navodila - PDF

 

Led Sticks

Navodila za uporabo in varno ravnanje

Svetilo ustreza zaščitnemu standardu IP67: primerno za namestitev v prostore z visoko vlažnostjo.

IP6         odporno na prašne delce
IP7         zaščita pred curkom vode (100 l/min) na ohišje, z vseh strani

Električni napajalnik, konektorji in stikala, ki so del opreme svetila, ne smejo priti v kakršen koli stik z vodo!

Sestavljanje in namestitev

Svetilo namestite s pomočjo priloženih držal, nato povežite konektor na povezovalnem kablu s priloženim 12 V napajalnikom. Če ima komplet daljinski upravljalnik, svetilo vklopite s pritiskom na gumb “ON”. V primeru namestitve v akvarij naj bo povezovalni kabel kar se da stran od akvarijskega filtra ali razpršilnika zraka. Svetilo naj bo nameščeno vsaj nekaj centimetrov nad gladino vode.

Ne potapljajte svetila v vodo! Svetilo naj ne bo v stiku z običajnimi akvarijskimi svetili, grelci in drugo opremo, ki bi lahko povzročila pregrevanje!

Pozor!

Pred povezovanjem svetila z napajalnim kablom, pred posegi v že povezano svetilo in pred posegi v akvarij, kjer je svetilo nameščeno, napajalnik izklopite iz električne  vtičnice.

V primeru neupoštevanja navodil za uporabo in namena uporabe, izdelovalec ni odgovoren za morebitno škodo.

S to opremo ne smejo rokovati otroci.

Izdelek ustreza zahtevam Direktive Evropske Unije (EU).

Namenjeno za notranjo uporabo.

Ravnanje z odpadno električno opremo

Odpadno električno in elektronsko opremo je potrebno ustrezno odstraniti. Tovrstni izdelki ne smejo biti odvrženi skupaj z ostalimi odpadki, za to lahko zagrožena tudi globa ali kazen. Takšni izdelki so lahko škodljivi za okolje in človeško zdravje in zahtevajo posebno razgradnjo, recikliranje in / ali nevtralizacijo. Informacije v zvezi z odpadno opremo lahko dobite pri lokalni organizaciji za ravnanje z odpadki ali pri prodajalcu. Uporabljeno opremo lahko tudi vrnete prodajalcu. Navedeno velja za območje Evropske Unije. Za druge države se uporabljajo lokalna določila tiste države.

Garancijski pogoji

Trajanje garancije

Garancija velja 12 mesecev.
Garancijski rok začne teči z dnem izročitve blaga potrošniku.

Obseg garancije

Garancija obsega samo nedelovanje svetila pod pogoji, da:

  • je izdelek uporabljan v skladu z namenom uporabe,
  • izdelka uporabnik ni spreminjal.

Garancija ne obsega:

  • mehanskih poškodb, ki jih povzroči uporabnik,
  • sprememb fizičnih lastnosti ali izgleda izdelka, ki jih je izvedel uporabnik ali tretja oseba,
  • napak, poškodb in okvar, ki so posledica uporabe, ki ni bila v skladu z namenom uporabe za ta izdelek.

Pogoj za sprejetje izdelka v garancijsko popravilo, pod pogoji garancije je dokaz o nakupu - račun.

Za svetilo velja tudi dvoletno zakonsko jamstvo skladno z Direktivo 1999/44/ES, ki določa, da mora prodajalec potrošniku dobaviti blago v s skladu s prodajno pogodbo in velja v primeru, da izdelek v tem času preneha normalno delovati zaradi napake, ki je bila prisotna v času dobave.

Nedelujoči izdelek, za katerega želite uveljavljati garancijo, po poprejšnjem dogovoru vrnite prodajalcu.

 

 

 

Verzija: Led_Sticks_Navodila_v20211220_1